Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 6

Struktury organizacyjne, ich zalety i wady

Struktury organizacyjne smukłe

Smukłe - zwiększa się liczba szczebli organizacyjnych, w związku, z czym wydłuża się linia od bezpośredniego wykonawcy do kierownika najwyższego szczebla. Zmniejsza się liczba osób bez­pośrednio podległych jednemu kierownikowi.

Zalety struktur smukłych:

 1. Łatwiejsza koordynacja współdziałania niewielu pracowników w ramach jednej komórki.
 2. Występowanie pewnych rezerw kierowniczych, co zwiększa elastyczność ustalania niektórych zadań kierowniczych i terminów ich realizacji.
 3. Większe możliwości wykorzystania awansów pionowych jako elementy motywacji.
 4. Łatwiejsza koordynacja pozioma na poszczególnych szczeblach zarządzania.

Wady struktur smukłych.

 1. Dłuższe drogi czas przepływ informacji w kierunku pionowym.
 2. Większe zniekształcenia przekazywanych informacji w kierunku pionowym.
 3. Mniejsze możliwości "przebycia" innowacji emitowanych na niższych szczeblach i wymagających akceptacji na szczeblach wyższych.
 4. Mniejsze możliwości wyzwalania inicjatywy podwładnych i kształtowania ich samodzielności.
 5. Niepełne wykorzystanie kierowników (rozpiętość rzeczywista kierowania mniejsza od potencjalnej).
 6. Wyższe koszty utrzymania kierowników.
 7. Trudności koordynacji współdziałanie licznych jednostek organizacyjnych.
 8. Sprzyja nadmiernej centralizacji decyzji.

Tagi   organizacja   organizacja i zarządzanie   struktury organizacyjne   wady i zalety struktur organizacyjnych