Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 6

Struktury organizacyjne, ich zalety i wady

Struktury organizacyjne płaskie

Spłaszczone - mniejsza liczba szczebli organizacyjnych, większa liczba osób podległych jednemu kierownikowi. Ze względu na skrócenie drogi od kierownika najwyższego szczebla do wykonaw­ców jest bardziej korzystna.

Zalety struktur płaskich:

 1. Krótsze drogi i czas przepływu informacji w kierunku pionowym
 2. Mniejsze zniekształcenie przekazywanych informacji.
 3. Większa podatność na innowacje emitowane na szczeblach niższych.
 4. Lepsze warunki do wyzwalania inicjatyw oddolnej.
 5. Pełniejsze wykorzystanie kadry kierowniczej.
 6. Niższe koszty utrzymania kadry kierowniczej.
 7. Łatwiejsza koordynacja pionowa.
 8. Lepsze warunki do decentralizowania decyzji.
 9. Sprzyja bardziej globalnemu postrzeganiu działalności gospodarczej.

Wady struktur płaskich:

 1. Trudności w koordynacji poziomej (nawet w ranach jednej komórki organizacyjnej)
 2. brak większych rezerw kadry kierowniczej (ze względu na pełne wykorzystanie kierowników), mniejsza elastyczność w ustalaniu nietypowych zadań kierowniczych i terminów ich realizacji.
 3. Konieczność dokładnej regulacji zastępstw aktywnych i pasywnych.
 4. Mniejsze możliwości wykorzystania awansów pionowych jako elementu motywacji.

Tagi   organizacja   organizacja i zarządzanie   struktury organizacyjne   wady i zalety struktur organizacyjnych