Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 5

Kontrola, jej rodzaje i zasady przeprowadzania

Proces zmierzający do zapewnienia by rzeczywiste działania były zgodne z zaplanowanymi (w nich ustala się podstawowe cele i zadania oraz sposoby ich realizacji).

Kontrola w ujęciu tradycyjnym (z uwagi na czynności przedsiębiorstwa w trakcie, po zakończeniu procesu wytwórczego) węższe znaczenie:

1 2 [3] 4 5

Tagi   kontrola   kontrola akceptująca lub odrzucająca   kontrola bieżąca   kontrola końcowa   kontrola prospektywna   kontrola retrospektywna   kontrola sterująca   kontrola w ujęciu tradycyjnym   kontrola wstępna   organizacja i zarządzanie   rodzaje kontroli