Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 20

Formaty plików graficznych

PCX - to format przechowywania i kompresji obrazków, używający algorytmu kompresji bezstratnej RLE. PCX był dość popularny we wczesnych latach DOS i Windows, lecz współcześnie jest już rzadki, zastąpiony przez formaty oferujące lepszą kompresje i dodatkowe możliwości - GIF, JPEG i PNG.

PNG - to format plików graficznych oraz system bezstratnej kompresji danych graficznych.

TIFF - jeden z najbardziej rozpowszechnionych i uniwersalnych formatów plików graficznych. Służy do zapisywania grafiki bitmapowej. Format pozwala na zapisywanie obrazów stworzonych w trybie kreskowym, skali szarości oraz w wielu trybach koloru i wielu głębiach bitowych koloru. Przechowuje ścieżki i kanały alfa, profile koloru, komentarze tekstowe. TIFF umożliwia stosowanie kompresji bezstratnej typu LZW oraz CCITT Group 4. Używany jest obecnie w DTP jako jeden z podstawowych formatów w tej branży, grafice trójwymiarowej (pomocniczo), w obrazowaniu medycznym itd. Umożliwia także zapisywanie dokumentów wielostronicowych, co jest wykorzystywane np. w faksach. Otwieranie wielostronicowych tifów możliwe jest tylko w niektórych programach graficznych.

PSD - (Photoshop document) - format pliku, w którym zapisuje grafikę dwuwymiarową program Adobe Photoshop. Format ten zachowuje wszystkie informacje o danej grafice, bez utraty jakości, pozwala na zachowanie warstw grafiki, ich przezroczystości, efektów oraz warstw tekstowych.

1 2 3 4 [5]

Tagi   grafika rastrowa   grafika wektorowa   pliki graficzne