Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 20

Formaty plików graficznych

Najpopularniejsze formaty plików wektorowych

CDR - CorelDraw - format opatentowany przez firmę Corel Corporation; obecnie mimo swojej ułomności i komercyjnej dystrybucji, uznawany jest za standard grafiki wektorowej.

Adobe Flash - prawdopodobnie najpopularniejszy format grafiki wektorowej (szczególnie popularny w internecie); umożliwia tworzenie zaawansowanych animacji.

SVG (Scalable Vector Graphics) - format oparty na języku XML; promowany jako standard grafiki wektorowej; umożliwia tworzenie animacji,

EPS (Encapsulated PostScript) - format PostScript z pewnymi ograniczeniami.

CGM format pliku grafiki wektorowej 2D, grafiki rastrowej i tekstu. CGM jest nazwą oficjalnego standardu zdefiniowanego przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO)

WMF (Windows Metafile Format) - format graficzny stosowany w systemach Windows, zawierający instrukcje dla systemu operacyjnego, jak wyświetlać grafikę wektorową i rastrową.

1 [2] 3 4 5

Tagi   grafika rastrowa   grafika wektorowa   pliki graficzne