Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 20

Formaty plików graficznych

Grafika rastrowa

Grafika rastrowa – do zapamiętania obrazu rastrowego potrzebna jest dwuwymiarowa tablica pikseli nazywana powszechnie bitmapą. Nazwa wzięła się stąd, że początkowo były rozpowszechnione systemy wyświetlające obrazy czarno-białe, więc w takim przypadku pojedynczy piksel mógł być opisany przez jeden bit. Jednak gdy powszechniejsza stała się grafika kolorowa, piksele zaczęły być opisywane więcej niż jednym bitem – wówczas pojawiła się nazwa pixmapy.

Rastrowy plik graficzny musi zawierać następujące minimum danych: rozmiary rysunku (szerokość i wysokość), liczbę bitów na piksel (rodzaj reprezentacji danych), rodzaj grafiki - czy wartość pikseli określają składowe RGB, czy też są indeksami palety, paletę kolorów, jeżeli obraz jest oparty na palecie, dane graficzne, będące tablicą pikseli. Techniki zapisu grafiki rastrowej klasyfikuje się również pod względem stratnej bądź bezstratnej metody kompresji.

1 2 [3] 4 5

Tagi   grafika rastrowa   grafika wektorowa   pliki graficzne