Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania

Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania - ostatnia generacja SIZ, czyli zintegrowane systemy zarządzania ZSI, jest najbardziej zaawansowana pod względem merytorycznym i technologicznym.

Mówiąc o zintegrowanym informatycznym systemie zarządzania mamy na myśli modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery jego działalności:

Modułowa budowa systemu umożliwia etapowe wdrażanie tylko tych składowych, które z uwagi na charakter obiektu i specyfikę jego działalności są niezbędne.

Cechy zintegrowanego systemu informatycznego

kompleksowość funkcjonalna
obejmuje wszystkie sfery działalności techniczno - ekonomicznej przedsiębiorstwa, realizowana jest w ramach struktury funkcjonalnej
integracja danych i procesów
dotyczy wymiany danych, zarówno wewnątrz obiektu, jak i z jego otoczeniem; realizowana jest w ramach struktury informacyjnej
elastyczność funkcjonalna i strukturalna
zapewnia maksymalne dostosowanie rozwiązań sprzętowo - programowych (realizowana w ramach struktury technicznej i funkcjonalnej) do potrzeb obiektu w chwili instalowania i uruchamiania systemu, jak też umożliwia dynamiczne jego dostosowanie przy zmiennych wymaganiach i potrzebach generowanych przez otoczenie
otwartość
gwarantuje zdolność rozszerzenia systemu o nowe moduły
zaawansowanie merytoryczne
zapewnia pełne informatyczne wspomaganie procesów informacyjno - decyzyjnych
zaawansowanie technologiczne
gwarantuje zgodność z aktualnymi standardami sprzętowo - programowymi z możliwością migracji na nowe platformy sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, protokołów komunikacyjnych, oferuje interfejs graficzny i wykorzystanie zazwyczaj relacyjnej bazy danych z zastosowaniem narzędzi programistycznych czwarte generacji
zgodność z polskimi przepisami
np. ustawą o rachunkowości, a w szczególności zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych przy wykorzystaniu technologii informatycznej itp

ISZ, cechy ISZ, cechy informatycznych systemów zarządzania

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   planowanie zasobów produkcyjnych   zarządzanie   zintegrowane systemy informatyczne zarządzania   zsi