Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Funkcje systemu informatycznego

Podstawowe funkcje: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, prezentowanie, przesyłanie informacji

Gromadzenie informacji polega na zbieraniu, rejestrowaniu i ewidencjonowaniu danych, czyli informacyjne zasilanie obiektu. Dlatego też funkcja ta jest często nazywana wejściem systemu informatycznego.

Przetwarzanie informacji polega na wykonywaniu na nich typowych operacji arytmetycznych i logicznych. Z danych źródłowych zgromadzonych i wprowadzonych do systemu uzyskuje się w wyniku ich przetworzenia informacje wynikowe żądane przez odbiorców.

Przechowywanie informacji polega na zapisaniu danych na trwałych nośnikach w postaci i formie umożliwiających ich łatwe wykorzystanie w kolejnych procesach przetwarzania, bez konieczności ponownego realizowania operacji wejściowych.

Prezentowanie informacji polega na dostarczeniu odbiorcom niezbędnych informacji wynikowych w wymaganych przez nich terminach, miejscu, zakresie, postaci czy stopniu szczegółowości, dlatego też bywa nazywane wyjściem systemu informatycznego.

Przesyłanie informacji wiąże się z przemieszczeniem się zasobów informacyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi organizacji wykonującymi kolejne operacje przetwarzania.

Tagi   funkcje systemu informatycznego   informatyczne systemy zarządzania   podstawowe funkcje systemu informatycznego   system informatyczny   zarządzanie