Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 13

Gospodarka elektroniczna - uwarunkowania techniczne i prawne gospodarki elektronicznej

Unormowania Unii Europejskiej

Ustawodawstwo krajowe powinno stanowić implementację legislacyjną aktów prawnych dotyczących handlu elektronicznego. Wśród nich można wyróżnić szereg dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady UE, do których zostało dostosowane prawodawstwo polskie:

Państwa członkowskie posiadają swobodę w doborze środków i metod realizacji danego aktu. Do głównych celów dyrektyw można zaliczyć:

Kodeks celny Unii Europejskiej - ostatni zmieniający akt prawny: Rozporządzenie Nr 2700/2000 - wprowadza maksymalne uproszczenia i ułatwienia dla zwiększenia szybkości obrotu towarowego, a więc i konkurencyjności przedsiębiorstw unijnych na rynku światowym, z drugiej zaś strony konieczność wprowadzania nowych technik i skutecznych metod kontroli oraz zwalczania przemytu i przestępczości celnej.

1 2 3 [4] 5

Tagi   gospodarka   unia europejska