Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 13

Gospodarka elektroniczna - uwarunkowania techniczne i prawne gospodarki elektronicznej

Unormowania ogólnoświatowe e-gospodarki

Ustalono kierunki działań, które powinny być podjęte przez kraje członkowskie w celu stworzenia warunków bezpiecznego rozwoju handlu elektronicznego z równoczesnym zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wszystkich jego uczestników.

Deklaracja wyznaczyła zbiór czynności, które mają na celu stworzenie bardziej wiarygodnych technologii budzących zaufanie do gospodarki elektronicznej. ".. rozwój gosp. elektr. zależy od zdobycia powszechnego dostępu do infrastruktury informatycznej, a podejmowane przez rząd środki interwencyjne powinny być proporcjonalne, przejrzyste, konsekwentne, dające się przewidzieć i neutralne technologicznie".

Kraje członkowskie powinny zapewnić przejrzystą i skuteczna ochronę konsumenta w realizacji transakcji elektronicznych w takim samym stopniu, jak określono w przypadku obrotu przeprowadzonego w tradycyjny sposób. Przedsiębiorca jest zobowiązany do stosowania uczciwych praktyk handlowych, marketingowych i reklamy (czyli np. ma za zadanie dostarczać czytelnych, jasnych i łatwo dostępnych informacji o ofercie, i nie dostarczać tym konsumentom, którzy sobie tego nie życzą, oraz ma zwracać uwagę na treści reklam i ofert kierowanych do dzieci, osób starszych i poważnie chorych)

1996 rok, Komisja Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL)

Stanowi wzorzec dla krajów członkowskich ONZ, na podstawie którego kraje członkowskie dokonują implementacji do prawa krajowego w płaszczyznach unifikacji przesyłania danych za pomocą mediów elektronicznych, czy też określenia charakteru prawnego i nadania skuteczności umowom zawieranym w drodze elektronicznego przesyłania informacji.

1 2 [3] 4 5

Tagi   gospodarka   unia europejska