Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 7

Problemy integracji infrastruktury transportowej Polski i Unii Europejskiej

Transport kolejowy

Transport kolejowy w krajach Wspólnoty (podobnie jak w Polsce) jest silnie związany ze sferą państwową, dlatego istnieje silny sprzeciw dla wpuszczania na ten rynek przewoźników zagranicznych. Unia Europejska dąży do uniezależnienia kolei od państwowego zarządzania. Do 2008 roku ma zostać wdrożony system umożliwiający działalność zagranicznych przewoźników kolejowych w danym państwie na podstawie wydanej licencji.

Transport lotniczy

Na początku lat 90 - tych stworzono ostatecznie uwspólnotowiony rynek przewozów lotniczych międzynarodowych, natomiast kilka lat później objęto nim również loty wewnętrzne. Wprowadzenie wielu przewoźników było szczególnie korzystne dla pasażerów, którzy uzyskali możliwość wyboru pomiędzy ofertami wielu linii lotniczych oraz większy wachlarz połączeń. Dostęp do rynków lotniczych jest możliwy na podstawie licencji. Nadal rządy niektórych państw wspierają finansowo krajowe linie lotnicze, co jest znaczącym utrudnieniem na drodze do pełnej liberalizacji.

1 2 3 4 5 [6]

Tagi   drogi   infrastruktura   integracja   kolej   polska   porty morskie   samoloty   transport   unia europejska