Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 7

Problemy integracji infrastruktury transportowej Polski i Unii Europejskiej

Kolej

Kolej Polska sieć kolejowa jest dobrze rozwinięta pod względem ilościowym jednak wykazuje znacznie gorsze cechy eksploatacyjne: ograniczona jest liczba odcinków pozwalających na kursowanie pociągów z prędkością powyżej 100 km/h, a tory i rozjazdy wymagają modernizacji. Zły stan infrastruktury wywołuje konieczność ograniczania prędkości handlowych, przez co pogarsza się jakość oferowanych usług i ich konkurencyjność. Poważnym problemem jest też niedostosowanie kolei do szybkiego przemieszczania potoków pasażerskich między Warszawą i głównymi miastami kraju. Szczególnie zdegradowana technicznie jest polska infrastruktura kolejowa o znaczeniu regionalnym i lokalnym. Brak jest również portów przeładunkowych dla transportu kombinowanego.

Porty morskie

Porty morskie W Polsce funkcjonują cztery duże handlowe porty morskie: Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście. Niezadowalający jest stan infrastruktury dostępu drogowego, zarówno od strony morza, jak i lądu, co powoduje wydłużanie czasu operacji ładunkowych w transportowych łańcuchach lądowo-morskich, podrożenie kosztów wykonywania usług i ograniczanie asortymentu obsługiwanych ładunków.

Samoloty

Samoloty Punktowa infrastruktura lotnicza również nie jest wystarczająca. W świetle prognoz dalszego wzrostu i koncentracji ruchu lotniczego w Warszawie koniecznością staje się budowa nowego lotniska dla Warszawy oraz rozwój i budowa regionalnych portów lotniczych. Na przykładzie Białegostoku mamy dobry obraz z jakimi utrudnieniami stykają się te projekty.W celu odciążenia dróg oraz ochrony środowiska Wspólnota wspiera rozwój transportu kombinowanego, kolejowo - drogowego. Jednak nie jest to proporcjonalne do tempa wzrostu potrzeb i ciężar transportu spada w wielu miejscach na drogi.

1 [2] 3 4 5 6

Tagi   drogi   infrastruktura   integracja   kolej   polska   porty morskie   samoloty   transport   unia europejska