Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 7

Problemy integracji infrastruktury transportowej Polski i Unii Europejskiej

Transport kolejowy

dworzec PKP

Polska sieć kolejowa jest dobrze rozwinięta pod względem ilościowym. Charakteryzuje ją wysoki stopień elektryfikacji oraz wysoki odsetek linii dwu- i więcej torowych Jednakże w stosunku do państw UE polska infrastruktura kolejowa wykazuje znacznie gorsze cechy eksploatacyjne: ograniczona jest liczba odcinków pozwalających na kursowanie pociągów z prędkością powyżej 100 km/h, a tory i rozjazdy wymagają modernizacji. Zły stan infrastruktury kolejowej wywołuje konieczność ograniczania prędkości handlowych na wielu liniach, przez co pogarsza się jakość oferowanych usług i ich konkurencyjność. Poważnym problemem jest też niedostosowanie kolei do szybkiego przemieszczania potoków pasażerskich między Warszawą i głównymi miastami kraju. Szczególnie zdegradowana technicznie jest polska infrastruktura kolejowa o znaczeniu regionalnym i lokalnym.

W Polsce funkcjonują cztery duże handlowe porty morskie: Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście. Niezadowalający jest stan infrastruktury dostępu drogowego, zarówno od strony morza, jak i lądu, co powoduje wydłużanie czasu operacji ładunkowych w transportowych łańcuchach lądowo -morskich, podrożenie kosztów wykonywania usług i ograniczanie asortymentu obsługiwanych ładunków. Punktowa infrastruktura lotnicza w Polsce również nie jest wystarczająca. W świetle prognoz dalszego wzrostu i koncentracji ruchu lotniczego w Warszawie koniecznością staje się budowa nowego lotniska dla Warszawy oraz rozwój regionalnych portów lotniczych.

1 2 3 [4] 5 6

Tagi   drogi   infrastruktura   integracja   kolej   polska   porty morskie   samoloty   transport   unia europejska