Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 7

Problemy integracji infrastruktury transportowej Polski i Unii Europejskiej

Wymagania Unii Europejskiej

dziura w drodze

Transport śródlądowy

Unia Europejska dąży do umożliwienia tzw. świadczeń kabotażowych - świadczonych przez przewoźnika mającego swoją siedzibę w innym kraju na takich samych zasadach, jakim podlegają przewoźnicy krajowi. Jednak muszą oni posiadać zezwolenie na prowadzenie przewozów międzynarodowych oraz siedzibę na terenie kraju, w którym chcą rozpocząć działalność.

Transport drogowy

Jest obszarem w największym stopniu zharmonizowanym. Licencje krajowe na prowadzenie transportu drogowego zostały zastąpione licencjami wspólnotowymi, które wydawane są na żądanie przewoźnika. Przedsiębiorca lub osoba fizyczna chcąc działać poza swym macierzystym krajem musi spełniać określone warunki np. niekaralności. Uregulować też należy kwestię tego, ile maksymalnie kierowca może prowadzić oraz ile minimalnie powinien odpoczywać - czuwają nad tym tachografy, czyli umieszczone w kabinach samochodów ciężarowych urządzenia rejestrujące czasy jazdy i postojów. Urządzenia te działają niezależnie (kierowca ani nikt inny nie jest w stanie ich przestawić) i są dowodem dla kontrolujących policjantów. W celu odciążenia dróg oraz ochrony środowiska Wspólnota wspiera rozwój transportu kombinowanego, kolejowo - drogowego.

1 2 3 4 [5] 6

Tagi   drogi   infrastruktura   integracja   kolej   polska   porty morskie   samoloty   transport   unia europejska