Makroekonomia

Handel zagraniczny

Korzyści z handlu zagranicznego

Międzynarodowe finanse

W celu dokonania międzynarodowych transakcji niezbędne jest użycie narzędzia przeliczeń jakim jest kurs walutowy. Pojęcie to oznacza cenę danej waluty wyrażoną w innej walucie (np. 1€ = 4.03PLN). Miejscem wymiany walut jest rynek walutowy. Przedmiotem transakcji są tu waluty krajowe. Czynniki określające poziom kursu walutowego:

1 [2] 3

Tagi   bilans   finanse   handel   koszty   makroekonomia