Makroekonomia

Handel zagraniczny

Handel zagraniczny to eksport i import towarów. Dla krajów Unii Europejskiej dodatkowo mamy sytuację określaną jako nabycie wewnątrz wspólnotowe (odpowiednik importu) i dostawę wewnątrz wspólnotową (odpowiednik eksportu).

Handel międzynarodowy jako czynnik rozwoju gospodarczego

Teorie wyjaśniające przyczyny handlu zagranicznego

Teoria absolutnych kosztów produkcji (Adam Smith)

Dla każdego z krajów korzystny jest import tego towaru, którego absolutne koszty wytwarzania są niższe u zagranicznego partnera, natomiast opłacalny jest eksport tego towaru, którego absolutne koszty produkcji są wyższe u zagranicznego partnera.

Przyczyny handlu zagranicznego w teorii kosztów komparatywnych.

David Ricardo wyjaśnia przyczyny handlu zagranicznego w sytuacji kiedy w jednym kraju produkuje się wszystkie towary absolutnie taniej niż w innym. Bierze pod uwagę nie koszty absolutne ale tzw. koszty komparatywne (względne, porównywalne).

Kraje / TowaryKraj "A"Kraj "B"Koszty komparatywne
Towar "X"1 godzina pracy3 godzin pracy0.33
Towar "Y"2 godzina pracy4 godzin pracy0.25

W analizowanym przykładzie większą przewagę komparatywną ma kraj "A" dla towaru "X", stąd powinien produkować towar "X" i specjalizować się w tym towarze w handlu z krajem "B". Natomiast kraj "B" powinien specjalizować się w produkcji towaru "Y".

[1] 2 3

Tagi   bilans   finanse   handel   koszty   makroekonomia