Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Dane informacja wiedza

Informację stanowią dane przetworzone w konkretnym celu.

Dane są to natomiast fakty, obrazy lub dĽwięki, które mogą być przydatne do naszych potrzeb. Przetwarzanie danych na informację należy do podstawowych zadań systemów informatycznych.

Wiedza jest to usystematyzowana informacja, będąca wynikiem celowego nagromadzenia lub wypadkową doświadczeń w odniesieniu do poszczególnych obszarów działalności. Pomoc w wykorzystaniu wiedzy w podejmowaniu decyzji jest inną poważną funkcją systemów informatycznych.

Modelem jest każde odzwierciedlenie zjawisk świata rzeczywistego, zawierające w sobie najważniejsze cechy danego zjawiska, które pozwala na dokonywanie na nim eksperymentów mogących wyświetlić nam istotę problemów realnych.

Przetwarzanie danych.

Dane, które są gromadzone w procesach gospodarczych mogą podlegać złożonemu przetwarzaniu, zanim zostaną zaprezentowane i wykorzystane jako informacja. Pomimo swojej złożoności, całkowity proces przetwarzania może być podzielony na prostsze podstawowe procesy, wśród których można wyróżnić:

Przykłady typowych podstawowych procesów przetwarzania danych

Typ przetwarzania

Przykład

Klasyfikacja danych Dane transakcyjne mogą być klasyfikowane np. jako dane fakturowe, dane o płatnościach i dane o zamówieniach

Tagi   dane   informacja   informatyczne systemy zarządzania   wiedza   zarządzanie