Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 5

Etapy rozwiązywania problemu na drodze programowania

Kryteria optymalizacji oprogramowania

szybkość działania

Optymalizacja najczęściej używanych modułów i procedur - w przypadku języków modułowych lub proceduralnych istnieje możliwość zapisu poszczególnych "cegiełek" algorytmu w oddzielnych strukturach (funkcje, procedury, moduły), które są następnie wywoływane przez inne bloki programu. Przy takiej budowie algorytmu każdy blok odpowiada za inne działania. Niektóre z tych działań są realizowane raz, kilka razy lub nawet nie są wykonane w ogóle, o ile użytkownik nie wybierze odpowiednich ustawień czy parametrów, i nie są decydujące jeśli chodzi o czas działania aplikacji.

Metody optymalizacji modułów:

ilość zajmowanej pamięci operacyjnej

Sposoby optymalizacji zapotrzebowania na pamięć operacyjną:

1 [2] 3 4 5 6

Tagi   etapy programowania   optymalizacja   programowanie