Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Cykl życia systemu informatycznego

Przez cykl życia systemu informatycznego należy rozumieć proces złożony z ciągu wzajemnie spójnych etapów, umożliwiających pełne i skuteczne stworzenie, a następnie użytkowanie systemu.

W czasie eksploatacji systemu następuje proces jego deprecjacji. Przez deprecjację systemu należy rozumieć utratę jego wartości, tzn. obniżenie oceny funkcjonowania systemu podczas eksploatacji. System informatyczny może podlegać deprecjacji:

Deprecjacja materialna jest związana z technicznym zużyciem sprzętu komputerowego.

Deprecjacja ekonomiczna wynika z moralnego zużycia sprzętu i oprogramowania. Z tą sytuacją ma się do czynienia wtedy, gdy stosowany w systemie sprzęt komputerowy, oprogramowanie podstawowe i aplikacyjne oraz związana z nimi technologia przetwarzania danych są przestarzałe, a jednocześnie istnieje realna możliwość zastąpienia ich nowocześniejszymi środkami.

Deprecjacja funkcjonalna następuje w wyniku zmian potrzeb informacyjnych użytkownika.

Przyczyny:

1 2 [3] 4 5 6 7

Tagi   deprecjacja funkcjonalna   efektywność   eksploatacja   informatyczne systemy zarządzania   proces   system informatyczny   systemy dedykowane   technologie   wdrożenie   wykład isz