Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Cykl życia systemu informatycznego

Przez cykl życia systemu informatycznego należy rozumieć proces złożony z ciągu wzajemnie spójnych etapów, umożliwiających pełne i skuteczne stworzenie, a następnie użytkowanie systemu.

Stadium zakupu jest to wieloetapowy proces obejmujący sekwencję etapów wykonawczych zarówno po stronie przyszłego użytkownika, jak i po stronie oferenta systemu.

Stadium wdrożenia ­ proces mający na celu:

Stadium eksploatacji ­ jest to najdłuższy okres cyklu życia systemu, którego głównym celem jest realizacja zadań użytkownika.

Składa się z:

Użytkowanie systemu, stanowiące główny cel stadium eksploatacji, to korzystanie z systemu zgodnie z jego przeznaczeniem. Obsługiwania systemu jest zbiorem czynności polegających na odnawianiu jego użytkowych walorów w celu uzyskania niezakłóconego przebiegu użytkowania systemu.

W czasie procesu eksploatacji system informatyczny powinien być poddawany stałej obserwacji i ocenie z punktu widzenia funkcjonalności i sprawności działania oraz szeroko rozumianej efektywności.

Uzyskane oceny powinny dać odpowiedź na trzy pytania:

1 [2] 3 4 5 6 7

Tagi   deprecjacja funkcjonalna   efektywność   eksploatacja   informatyczne systemy zarządzania   proces   system informatyczny   systemy dedykowane   technologie   wdrożenie   wykład isz