Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 9

Motywowanie w procesie zarządzania

Motywowanie jest to zestaw sił, które sprawiają, że ludzie zachowują się w określony sposób. Perswazja.

Strategie wzmocnienia

Istnieje kilka strategii wzmocnienia:

System stanowiący układ bodźców, środków i warunków mających zachęcić pracowników do angażowania się w pracę obejmuje:

Rodzaje perswazji

sterowanie zakupowiczem - perswazja zakupy

Wnioski dotyczące stosowania perswazji:

Piramida Maslowa (pierwsze dwie to potrzeby niedostatku, pozostałe to potrzeby rozwoju): Kolejne etapy potrzeb: fizjologiczne, bezpieczeństwa, afiliacji, szacunek i uznanie, samorealizacji

1 2 3 [4]

Tagi   motywacja   motywacja netatywna   motywacja pozytywna   motywowanie   motywowanie w procesie zarządzania   organizacja i zarządzanie   perswazja   rodzaje perswazji   strategie wzmocnienia   teoria procesu   teoria treści   teoria wzmocnienia   zarządzanie przez motywację