Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 9

Motywowanie w procesie zarządzania

Motywowanie jest to zestaw sił, które sprawiają, że ludzie zachowują się w określony sposób. Perswazja.

teoria wzmocnienia w praktyce małżeńskiej

Trzy punkty patrzenia na motywację

Teorie treści Źródłem motywacji są impulsy wewnętrzne, główne potrzeby powodujące, że człowiek postępuje w określony sposób. Koncentrują się na potrzebach i związanych z ich niezaspokojeniem poczuciem niedostatku. Zgodnie z tą teorią, ludzie mają wewnętrzne potrzeby, a ich motywacja zmierza do redukcji lub spełnienia tych potrzeb. Oznacza to, że ludzie będą działać lub postępować tak, aby zaspokoić swoją potrzebę. Do najbardziej znanych koncepcji ustalania potrzeb, ich liczebności i hierarchii należy hierarchia potrzeb A. Maslowa.

Teorie procesu wyjaśniają, dlaczego ludzie wybierają pewne zachowania by zaspokoić swoje potrzeby i jak oceniają ich zaspokojenie po osiągnięciu celów. Główny nacisk kładą w tym przypadku ma motywację. Podejściami do motywowania od strony procesu są:

Teorie wzmocnienia zajmują się tym, w jaki sposób skutki poprzedniego działania ludzi wpływają na ich zachowanie w przyszłości zachowanie wywołujące nagrody będzie najprawdopodobniej powtarzane, a pociągające za osobę kary ma mniejsze szanse na powtórzenie się. Stosowane są różne techniki wzmocnienia: pozytywne, unikalne, kara i eliminacja. Zalecane jest stosowanie wzmocnienia pozytywnego.

1 2 [3] 4

Tagi   motywacja   motywacja netatywna   motywacja pozytywna   motywowanie   motywowanie w procesie zarządzania   organizacja i zarządzanie   perswazja   rodzaje perswazji   strategie wzmocnienia   teoria procesu   teoria treści   teoria wzmocnienia   zarządzanie przez motywację