Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 9

Motywowanie w procesie zarządzania

Motywowanie jest to zestaw sił, które sprawiają, że ludzie zachowują się w określony sposób. Perswazja.

przyjemność w więzieniu

Motywacja pozytywna i negatywna

Motywacja pozytywna polega na stworzeniu pracownikowi perspektyw coraz lepszego urzeczywistniania jego celów w miarę spełniania oczekiwań pracodawcy.

w poniedziałek do pracy

Motywacja negatywna opiera się na lęku, który pobudza do pracy przez stwarzanie poczucia zagrożenia.

1 [2] 3 4

Tagi   motywacja   motywacja netatywna   motywacja pozytywna   motywowanie   motywowanie w procesie zarządzania   organizacja i zarządzanie   perswazja   rodzaje perswazji   strategie wzmocnienia   teoria procesu   teoria treści   teoria wzmocnienia   zarządzanie przez motywację