Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 7

Okresowe oceny pracowników

Ocenianie pracowników zajmuje ważne miejsce w systemie zarządzania zasobami ludzkimi.

Funkcje oceny pracowników

funkcja ewaluacyjna - ocenia się dotychczasowy i obecny poziom pracy, jej jakość, wywiązywanie się z powierzonych obowiązków, stopień przydatności na zajmowanym przez pracownika stanowisku. Wyniki tej oceny mogą być wykorzystywane do podziału wynagrodzeń, przeprowadzania zmian w strukturze zatrudnienia lub oceny posiadanego systemu selekcji i rekrutacji.

funkcja rozwojowa - ocenia się pracownika pod kątem jego potencjału rozwojowego, umiejętności i chęci współpracy. Ocena ta może pełnić funkcję motywacyjną, ukierunkowywać przyszłe zachowania pracowników na cele organizacji, może też zapewnić dane umożliwiające planowanie kształcenia i rozwoju pracownika. Ocenie podlega każdy zatrudniony w firmie, począwszy od pracownika fizycznego, umysłowego, poprzez kierowników, a na dyrektorze kończąc.


Ocena może pełnić funkcje motywującą, ukierunkowywać przyszłe zachowania pracowników na cele organizacji. Może tez zapewnić dane umożliwiające planowanie kształcenia i rozwoju pracownika


Ocenie podlega każdy zatrudniony w firmie, zarówno kierownictwo jak i pracownicy

Ponadto celem oceniania jest kształtowanie postaw i zachowań pracowników przez regularne dostarczanie im informacji o ich osiągnięciach i niepowodzeniach, o szansach ich rozwoju zawodowego.

Cele oceniania mogą odnosić się do przeszłości lub przyszłości danej osoby. W pierwszym wypadku ocena koncentruje się na osiąganych przez pracownika rezultatach pracy. W drugim natomiast przypadku polega na określaniu jego potencjału pracy tj. cech i właściwości decydujących o możliwościach dalszego rozwoju i podejmowania innych niż dotychczas wykonywane zadania.

1 [2] 3 4 5

Tagi   funkcje oceny   kryteria oceny   ocena   ocena pracownika   organizacja i zarządzanie   praca   pracownik   techniki oceniania