Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 5

Kontrola, jej rodzaje i zasady przeprowadzania

Proces zmierzający do zapewnienia by rzeczywiste działania były zgodne z zaplanowanymi (w nich ustala się podstawowe cele i zadania oraz sposoby ich realizacji).

Różnice pomiędzy formami kontroli

Elementy systemu kontroli Kontrola biurokratyczna Kontrola angażująca pracowników
Cel kontroli Podporządkowanie pracowników Zaangażowanie pracowników
Stopień sformalizowania Ścisłe przepisy, formalne narzędzie kontroli, sztywna hierarchia Normy grupowe, kultura, samokontrola
Oczekiwania wyników Nastawienie na najniższy poziom wyników do zaakceptowania Nastawienie na wyniki przekraczające poziom minimalny
Struktura organizacji Wysmukła struktura, oddziaływanie odgórne Spłaszczona struktura, rozłożone oddziaływanie
System nagradzania Nastawiony na wyniki indywidualne Nastawiony na wyniki grupowe
Współuczestnictwo Ograniczone i formalne Szerokie i nieformalne

Kontrola strategiczna jej celem jest zapewnienie skutecznego dostosowania organizacji do otoczenia i jej działań w kierunku realizacji celów strategicznych.

1 2 3 4 [5]

Tagi   kontrola   kontrola akceptująca lub odrzucająca   kontrola bieżąca   kontrola końcowa   kontrola prospektywna   kontrola retrospektywna   kontrola sterująca   kontrola w ujęciu tradycyjnym   kontrola wstępna   organizacja i zarządzanie   rodzaje kontroli