Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 5

Kontrola, jej rodzaje i zasady przeprowadzania

Proces zmierzający do zapewnienia by rzeczywiste działania były zgodne z zaplanowanymi (w nich ustala się podstawowe cele i zadania oraz sposoby ich realizacji).

Kontrola w organizacjach według kryterium przedmiotu kontroli

1. formy kontroli operacji (kontrola procesów)

kontrola wstępna - zwana również kontrolną sterującą albo kontrolą zasilania. Zajmuje się obserwacją jakości i ilości zasobów ludzkich, rzeczowych, finansowych i informacyjnych wchodzących do systemu na wczesnym etapie procesu wytwarzania.

kontrola równoległa - zwana również kontrolą selektywną; realizowana jest równolegle do procesu transformacji, czyli w toku samego procesu przetwarzania i zajmuje się transformacją nakładów na wyniki.

kontrola końcowa - polega na obserwacji produktów lub wyników organizacji po zakończeniu procesów wytwarzania. Najważniejsze znaczenie ten rodzaj kontroli ma wówczas, gdy rezultatem działalności organizacji są produkty lub usługi proste i powtarzalne.

formy kontroli organizacyjnej (kontrola systemu kontroli stosowanego w organizacji) W kontroli organizacyjnej wyróżnia się dwie dominujące formy kontroli:

-kontrola biurokratyczna - forma kontroli organizacyjnej odznaczającej się formalnymi i mechanicznymi rozwiązaniami strukturalnymi.

-kontrola angażująca pracowników - podejście do kontroli organizacyjnej oparte na nieformalnych i organicznych rozwiązaniach strukturalnych, wykorzystujące wkład pracowników.

1 2 3 [4] 5

Tagi   kontrola   kontrola akceptująca lub odrzucająca   kontrola bieżąca   kontrola końcowa   kontrola prospektywna   kontrola retrospektywna   kontrola sterująca   kontrola w ujęciu tradycyjnym   kontrola wstępna   organizacja i zarządzanie   rodzaje kontroli