Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 8

Logistyczne kanały dystrybucyjne

Kanały dystrybucji

Typowy kanał dystrybucji jest trzystopniowy (3-szczeblowy):

 1. producent
 2. hurtownik
 3. detalista (sklep, magazyn handlu detalicznego)

Należy też wskazać na inne rozwiązania. Na szczególne podkreślenie zasługuje rozwiązanie, które eliminuje ogniwa pośrednie -wówczas kanał dystrybucji jest dwustopniowy (dwuszczeblowy):

 1. producent
 2. detalista (sklep, magazyn handlu detalicznego)

W powyższym rozwiązaniu producent nie korzysta z ogniw pośrednich, lecz sam organizuje dostawy produktów bezpośrednio do punktów detalicznej sprzedaży.

Trzeba zwrócić uwagę na cztery aspekty tego rozwiązania:

 1. wydłuża się trasa dostawy
 2. partie dostaw są większe
 3. jest mniejsza liczba magazynów
 4. są niższe (łączne) zapasy

Jest to jednak rozwiązanie racjonalne, ponieważ wzrost kosztów transportu z powodu wydłużenia tras jest kompensowany (z nadwyżką) obniżeniem kosztów z tytułu:

 1. utrzymywania mniejszej bazy magazynowej
 2. mniejszych kosztów zapasów łącznych
 3. zasadniczego ograniczenia czynności manipulacyjnych

1 2 3 4 5 6 [7] 8

Tagi   dystrybucja   kanały dystrybucji   logistyka