Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 8

Logistyczne kanały dystrybucyjne

dystrybucja gazu

Kanały dystrybucji to określona liczebność wzajemnie sprzężo­nych i zależnych od siebie instytucji (organizacji), które realizują całokształt zadań związanych z dostarczaniem wyrobów i usług od producenta do użytkownika lub konsumenta indywidualnego czy zbiorowego.

W kanale dystrybucji występują wymagane ogniwa (instytucje, osoby), które powodują przepływ określonych towarów (produktów) i informacji do finalnych adresatów (odbiorców).

Podstawowym ogniwem każdego kanału dystrybucji jest magazyn producenta, który może obejmować jeden centralny skład wyrobów gotowych lub szereg magazynów rejonowych. Tutaj następuje kompletowanie dostaw dla pośredników oraz niekiedy dla końcowych klientów. Dominującą pozycję w sieci dystrybucji pełnią ciągle tradycyjne formy handlu w postaci handlu hurtowego i detalicznego. Handel detaliczny znajduje się na końcu większości kanałów dystrybucji i bardzo często decyduje o efektywności tego kanału. Jednocześnie utrzymuje on najwyższy poziom zapasów w całym systemie dystrybucji, gdyż jest to przejawem gotowości do sprzedaży i poszanowania wymagań klienta.

Ogniwa danego kanału dystrybucji: hurtowników, detalistów, pośredników, firmy ubezpieczeniowe, agencje reklamowe.

Typowy kanał dystrybucji jest trzystopniowy: producent, hurtownik, detalista. Istnieje możliwość dodania się do tego jeszcze pośrednika po producencie lub usuwa hurtownika.

Zalety rozbudowanej SD: wysoka sprzedaż towarów; duży zysk ekonomiczny; duże korzyści finansowe; szeroki dostęp do rynku.

Wady rozbudowanej SD: duże koszty utrzymania sieci; duże koszty finansowe; dodatkowe marże handlowe; wyższe ceny wyrobów.

1 [2] 3 4 5 6 7 8

Tagi   dystrybucja   kanały dystrybucji   logistyka