Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 8

Logistyczne kanały dystrybucyjne

Definicje kanałów dystrybucji

Kanał dystrybucyjny - droga, którą przebywają towary lub tytuł własności do towarów, od dostawcy początkowego do ostatecznego klienta (lub konsumenta/użytkownika) określana przez charakter stron handlujących np. hurtownika, detalisty itd. nabywających kolejno tytuł własności do towaru.

rower do przewozu samochodów

Kanały dystrybucji - są systemem służącym do zorganizowanego przepływu produktów od wytwórców do końcowych nabywców. Uczestnikami kanału dystrybucji są producenci, hurtownicy i detaliści dysponujący środkami materialnymi i finansowymi niezbędnymi do oferowania i sprzedaży produktów na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych.

Kanał dystrybucji - to sposób połączeń i kolejności w jakiej występują agencje i instytucje pośredniczące, przez które przepływa jeden lub więcej strumieni związanych z działalnością rynkową. Do najważniejszych strumieni przepływających w procesie obsługi konsumenta można zaliczyć: negocjacje, fizyczny przepływ towarów i usług, środki aktywizacji sprzedaży, zapłatę za towar, informację rynkową.

Kanały dystrybucji - to zbiór jednostek realizujących szeroki zakres funkcji logistycznych i marketingowych jak:

1 2 3 [4] 5 6 7 8

Tagi   dystrybucja   kanały dystrybucji   logistyka