Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Bazy danych

Etapy projektowania bazy danych

Etap pierwszy:
Określenie przeznaczenia bazy danych. Pomoże to w podjęciu decyzji, jakie informacje mają być przechowywane.
Etap drugi:
Określenie potrzebnych tabel. Znając przeznaczenie bazy danych można podzielić informacje na oddzielne tematy, np. Pracownicy lub Zamówienia . Każdy temat będzie tabelą w bazie danych.
Etap trzeci:
Określenie niezbędnych pól. Trzeba zdecydować, jakie informacje mają być przechowywane w każdej tabeli. Np. jednemu z pól w tabeli Pracownicy można nadać nazwę Nazwisko, a innemu Data zatrudnienia.
Etap czwarty:
Określenie powiązań między tabelami. Trzeba przyjrzeć się każdej tabeli i zdecydować, jak dane z jednej tabeli mają być powiązane z danymi w innych tabelach. W razie potrzeby można dodać pola do tabel lub utworzyć nowe tabele, aby zależności stały się wyraźne.
Etap piaty:
Dopracowanie projektu. Projekt trzeba przeanalizować pod kątem ewentualnych błędów.

1 2 3 4 [5]

Tagi   bazy danych   informatyczne systemy zarządzania   isz