Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Bazy danych

Modele danych w bazach danych

Modele danych są podstawą do budowy Systemu Zarządzania Bazą Danych. Zalicza się do nich:

Zdecydowaną większość użytkowanych obecnie baz danych to relacyjne bazy danych. Zadecydowały o tym następujące czynniki: są oparte na gałęzi matematyki zwanej teorią mnogości, dzięki czemu ich własności są dobrze określone, zazwyczaj towarzyszy im łatwy w użyciu interfejs (tj. zestaw programów realizujących kontakt komputera z użytkownikiem) i narzędzia wspomagające obsługę ekranu komputera, mogą być sterowane językiem zapytań, który jest łatwy w użyciu dla osób nie chcących pisać programów.

1 2 [3] 4 5

Tagi   bazy danych   informatyczne systemy zarządzania   isz