Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Bazy danych

Pielęgnacja strukturalna
Dodawanie nowych struktur danych do bazy; usuwanie struktur danych z bazy; modyfikowanie struktury istniejących struktur danych.
Przetwarzanie transakcji
Zarządzanie następującymi logicznymi jednostkami pracy: dołączanie nowych danych do istniejących struktur: aktualizacja danych w istniejących strukturach; usuwanie danych z istniejących struktur.
Wyszukiwanie informacji
Wyszukiwanie danych w istniejących strukturach do wykorzystania przez użytkowników końcowych; wyszukiwanie danych do wykorzystania przez programy użytkowe.
Administracja bazy danych
Tworzenie i nadzorowanie użytkowników bazy danych; ograniczanie dostępu do plików w bazie danych; nadzorowanie efektywności działania bazy danych.

1 [2] 3 4 5

Tagi   bazy danych   informatyczne systemy zarządzania   isz