Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Bazy danych

Relacyjny model danych

Baza danych oparta na modelu relacyjnym łączy dane w różnych tabelach przez wykorzystanie pola klucza. W tym układzie elementy danych są przechowywane w różnych tabelach, składających się z rekordów i pól. W terminologii relacyjnych baz danych tabele nazywane są relacjami, rekordy ­ krotkami a pola ­ atrybutami. Zaletą relacyjnych baz danych jest to, że menedżer nie musi mieć świadomości jakiejkolwiek struktury danych. Kierownicy mogą dodawać, uaktualniać, usuwać lub tworzyć rekordy przy użyciu prostej logiki. Wadą jest natomiast to, że pewne komendy zlecające przeszukanie bazy danych wymagają więcej czasu na przetwarzanie w porównaniu z innymi modelami danych.

Rodzaje powiązań między tabelami:

1 2 3 [4] 5

Tagi   bazy danych   informatyczne systemy zarządzania   isz