Metody Komputerowej Analizy Danych

Szczegółowy program zajęć ćwiczeń na studiach dziennych

Liczba godzin:30 godz.

Ćwiczenia w laboratorium wyposażonym w pakiet STATISTICA - semestr IX

Przedmioty poprzedzające: matematyka, informatyka, statystyka, ekonometria, prognozowanie, badania marketingowe.

Ćwiczenia 1-3

Interfejs użytkownika pakietu STATISTICA. Wprowadzanie danych i modyfikowanie arkusza danych. Składnia i wykorzystanie formuł arkusza danych. Zarządzanie arkuszami danych i wyników. Skoroszyt. Import i eksport plików. Scalanie plików i tworzenie podzbiorów. Sortowanie danych.

Literatura:

Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL, tom I, StatSoft Polska, Kraków 2001: rozdziały 2, 3, 4.

Ćwiczenia 4-5

Opis statystyczny z pakietem statystycznym. Miary opisu statystycznego. Szereg rozdzielczy i histogram. Ocena symetryczności rozkładu empirycznego. Ocena normalności rozkładu empirycznego. Przedział ufności. Stosowanie testów t-Studenta innych testów parametrycznych. Stosowanie testów nieparametrycznych.

Literatura:

Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL, tom I, StatSoft Polska, Kraków 2001: rozdziały 5, 6, 7, 8, 9, 13.

Dobosz M.: Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001: rozdziały 3, 4, 5, 6.

Ćwiczenia 6-8

Analiza wariancji.

Planowanie badań i interpretacja wyników. Ocena współzależności między cechami mierzalnymi. Analiza regresji. Budowa modeli liniowych i nieliniowych. SEPATH - modelowanie ekonometrycznych równań strukturalnych. Metoda Kaplana-Meiera analizy bezawaryjności.

Literatura:

Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL, tom I, StatSoft Polska, Kraków 2001: rozdziały 10, 11.

Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL, tom II, StatSoft Polska, Kraków 2000: rozdziały 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9.

Dobosz M.: Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001: rozdziały 7, 8, 9, 10, 11.

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tagi   analiza danych   anova   dane   komputer   regresja