Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 10

Zarządzanie przez motywację

Techniki zarządzania

Steruje się zachowaniami pracowników w taki sposób aby skłonić ich do efektywnej pracy na rzecz firm

zarządzanie przez seminaria i konferencje – jej idea sprowadza się do okresowego i kolektywnego dyskutowania oraz podejmowania w małym gronie decyzji w obszarze budowy i doskonalenia strategii zarządzania przedsiębiorstwem, a więc decyzji wysoce złożonych;

postawa w pracy

zarządzanie przez doskonalenie i rozwój pracowników – polega na inwestowaniu w ludzi, aby zapewnić sobie zdolnych i efektywnych współpracowników;

zarządzanie przez formalizację – polega na kierowaniu ludźmi i instytucjami z pomocą szczegółowo określonych przepisów organizacyjnych w postaci zarządzeń, regulaminów, instrukcji, kart stanowisk pracy. Jego celem jest ograniczenie dowolności działania oraz skłonienie do wzorcowego wykonywania pracy ograniczonego przepisami.

Korzyści techniki zarządzania przez motywację

Zagrożenia płynące z zarządzania przez motywację

1 [2]

Tagi   motywacja   organizacja i zarządzanie   techniki zarządzania   zarządzanie   zarządzanie przez motywację