Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 4

Istota i cele planowania

Kryterium Formy Planów

Deklaratywne, proceduralne

Kryterium Horyzont czasowy

Popularnym kryterium podziału planów jest ich podział ze względu na horyzont planowania. To kryterium pozwala wyróżnić plany: krótko-, średnio-, długookresowe. Plany długookresowe dotyczą działań rozwojowych przedsiębiorstw, sposobów zdobycia przez firmę pozycji konkurencyjnej, utrwalenia pozycji na rynku, wzrostu wartości majątku, rozwoju profilu, charakteru działań itp., Dlatego plany te sporządzane są na kilka lub kilkanaście lat. Muszą, zatem być uzupełnione planami krótko- i średniookresowymi. W planach takich łatwiej można uwzględnić kierunki zmian w otoczeniu, zadania operacyjne stojące przed firmą, posunięcia konkurencyjne czy też wymogi produktowe rynku.

1 2 3 4 5 [6]

Tagi   cele planów   funkcje zarządzania   istota planowania   organizacja i zarządzanie   planowanie