Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 4

Istota i cele planowania

Planowanie

Jasne określenie pożądanego stanu przyszłego i czasu jego realizacji oraz ustalenie działań niezbędnych do osiągnięcia tego planu, który nie mógłby się pojawić naturalną koleją rzeczy. Istotą planowania jest to, że jest ona procesem obejmującym podejmowanie i ocenianie decyzji w sytuacji, gdy panuje przekonanie ze bez podjęcia działania nie jest możliwe, aby uzyskać oczekiwany wynik.

Cele planowania

1 [2] 3 4 5 6

Tagi   cele planów   funkcje zarządzania   istota planowania   organizacja i zarządzanie   planowanie