Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 3

Szkoły zarządzania

Teoria zarządzania jako samodzielna dyscyplina powstała na początku XX wieku.

Ilościowa (matematyczna)

Zakładano, iż istnieją pewne atrybuty charakterystyczne dla każdej organizacji i próbowano wykorzystywać modele matematyczne do maksymalizacji wydajności, m.in. badania operacyjne.

Systemowa

Organizację traktowano jako system złożony, na którego wydajność wpływa struktura i organizacja. Elementy te traktowano jako ważniejsze od zatrudnionych pracowników. Szczególny nacisk kładziono na panujące zależności i dążono do uzyskiwania efektu synergii. Utrzymywano stereotyp człowieka racjonalnego, zakładano, iż ludzie posiadają zdolność optymalnego i racjonalnego rozwiązywania problemów oraz uczenia się.

Sytuacyjna

Szkoła sytuacyjna zakładała, że konkretne rozwiązania są zależne od sytuacji, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo. Czynniki otaczające determinują zastosowanie szkoły i odpowiedniej taktyki.

Tzw. Nowa fala w zarządzaniu

Wzorowanie się na najlepiej zarządzanych firmach, czyli tych które odnoszą sukcesy - studiowanie przypadków.

1 [2]

Tagi   adamiecki   fayol   organizacja i zarządzanie   szkoły zarządzania   taylor   techniki zarządzania   webber