Administracyjny kierunek teorii zarządzania

Administracyjny kierunek teorii zarządzania Jest jednym z kierunków nurtu klasycznego w teorii organizacji i zarządzania.

Szkoła klasyczna, czyli kierunki taylorowski - zarządzanie naukowe i administracyjny stworzyła podwaliny rozwoju nauk o organizacji i zarządzaniu. Twórcą kierunku administracyjnego jest Fayol, francuski przemysłowiec. Wyodrębnił on funkcje zarządzania w szerokim znaczeniu, czyli funkcje przedsiębiorstwa, a także w wąskim znaczeniu tj. funkcję administracyjną, do której zaliczał czynności przewidywania, organizowania, rozkazodawstwo, koordynację i kontrolę. Fayol nie utożsamiał jednak funkcji administracyjnych- zarządzania z funkcjami kierowniczymi, które jego zdaniem realizowali zarówno pracownicy wykonawczy, jak i kierownicy.

W swoim dziele: Administracja przemysłowa i ogólna 1916 przedstawił takie zasady zarządzania jak:

 1. podział pracy
 2. Autorytet
 3. Dyscyplina
 4. Jedność rozkazodawstwa
 5. Jednolitość kierownictwa
 6. Podporządkowanie interesów osobistych interesowi ogółu
 7. Wynagrodzenia
 8. Centralizacja
 9. Hierarchia
 10. Ład
 11. Stałość personelu
 12. Ludzkie podejście
 13. Inicjatywa
 14. Zgranie personelu

Z Fayolem współpracowali: A. i L. Franchet, J.A.Teslar

Kontynuacją i rozwinięciem kierunku fayolowskiego jest szkoła uniwersalistyczna, analizująca przede wszystkim proces zarządzania , który ma uniwersalny charakter niezależnie od tego gdzie przebiega: w przedsiębiorstwie, w urzędzie , w szkole.

Tagi   administracyjny kierunek teorii zarządzania   organizacja i zarządzanie