Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 5

Etapy rozwiązywania problemu na drodze programowania

Błędy logiczne

Błędy logiczne wynikają ze złego planu rozwiązania problemu, np. stosujemy podczas przeszukiwania tekstu znak "." do określenia końca zdania, a nie przewidzieliśmy, że znak ten może wystąpić również w środku frazy.

Możliwe skutki i znaczenie:

Błędy algorytmiczne

Błędy algorytmiczne wynikają z wadliwie skonstruowanych struktur sterujących, np. niewłaściwych zakresów iteracji, niewłaściwych warunków arytmetycznych i logicznych, błędnego przeniesienia punktu sterowania, itd.

Możliwe skutki i znaczenie:

Testowanie rozwiązania dla różnych danych z oceną efektywności przyjętej metody

Programy komputerowe nie zawsze podlegają procesowi optymalizacji. Powszechna zasada mówi, że jeżeli jakiś program działa stabilnie i dostarcza poprawne wyniki w rozsądnym czasie, można uznać go za produkt gotowy. Często jednak względy praktyczne - szczególnie w dużych projektach - wymagają od programistów bardziej szczegółowego doboru rozwiązań.

1 2 3 4 5 [6]

Tagi   etapy programowania   optymalizacja   programowanie