Makroekonomia

Gospodarcza Rola rządu

Instrumenty polityki rządowej

  1. Podatki - ograniczają prywatne wydatki, tworzą podstawy i miejsce dla wydatków publicznych
  2. Wydatki - wspierają dochody, pobudzają firmy i pracowników do wytwarzania pewnych dóbr
  3. Przepisy i regulatory - informują, skłaniają ludzi do wykonywania pewnych działań gospodarczych bądź wstrzymania się od nich

W teorii ekonomii powstała teoria wyboru publicznego, która bada jak rządy kierują gospodarką i jakich wyborów dokonują.

Funkcje rządu

W nowoczesnej gospodarce rząd spełnia następujące funkcje:

  1. Ustalenie prawnych ram działania dla gospodarki rynkowej
  2. Określenie makroekonomicznej polityki stabilizacyjnej
  3. Oddziaływanie na alokację zasobów dla poprawienia efektywności gospodarczej
  4. Ustalenie programów, które wpływają na podział dochodów

Teoria wyboru publicznego

Teoria wyboru publicznego dzieli gospodarkę na dwa sektory: prywatny i publiczny. Sektorem prywatnym kieruje prawo popytu i podaży. Ludzie wyrażają swoje poglądy głosując pieniądzem na dobra których pragną. W sektorze publicznym oddają swoje rzeczywiste głosy na posłów, senatorów, prezydenta. W sektorze tym toczy się gra polityczna. Jednym zbiorem graczy są wyborcy, ich potrzebom ma służyć demokracja. Drugi zbór graczy to politycy (wybrani przedstawiciele). Powinni oni spełniać funkcje takie jak przedsiębiorstwa w sektorze rynkowym.

Politycy motywowani są ideologią i pragmatyzmem. Łączą kwestię przetrwania w wyborach z przekonaniami. Politycy zachowują się w ten sposób aby maksymalizować swoje szanse wyboru, dążą do maksymalizacji głosów wyborców tak jak firmy dążą do maksymalizacji zysku. Dodatkowo w sektorze publicznym występują grupy nacisku (lobby). Są to grupy ludzi, którzy połączyli się aby wywierać nacisk w celu realizacji swoich wąskich interesów.

Według Arrowa rządy tworzą społecznie niezbędne elementy składające się na rozwiniętą cywilizację. Nie są bardziej doskonałe niż rynek i nie mogą go zastąpić. Teoria wyboru publicznego uświadamia istnienie słabości i zagrożeń nadmiernej ekspansji rządów.

Tagi   gospodarka   makroekonomia   podatki   polityka   rząd   wydatki