Bezrobocie (makroekonomia)

Pojęcie, rodzaje i przyczyny bezrobocia

Przyczyny bezrobocia według Keynes’a

Keynes przyczynę bezrobocia widzi w niewystarczającym popycie na towary. Jest tak w sytuacji kiedy zamierzone inwestycje są mniejsze od oszczędności. Takie bezrobocie ma charakter przymusowy i dosyć trwały. Ich zdaniem nie da się zlikwidować bezrobocia poprzez obniżkę płac nominalnych. Postulują udział państwa w zwiększaniu efektywnego popytu na towary za pomocą instrumentów fiskalnych i pieniężnych.

Krzywa Phillipsa

krzywa philipsa, krzywa bezrobocia

Krzywa Phillipsa ilustruje zależność między stopą bezrobocia a stopą wzrostu płac nominalnych (które można potraktować jako swoistą miarę inflacji). Krzywa Phillipsa wyjaśnia zjawisko stagflacji, z uwzględnieniem tzw. naturalnej stopy bezrobocia. Bezrobocie naturalne to pewien poziom bezrobocia występujący nawet w gospodarce równowagi, którego nie można obniżyć za pomocą polityki państwa. Przyczyną tego bezrobocia mogą być niechęć ludzi do poszukiwania pracy, zła informacja o rynku pracy co wiąże się z dłuższym poszukiwaniem pracy przez ludzi.

krzywa bezrobocia, krzywa philipsa, krzywa, Keynes, teoria neoklasyczna,

1 2 [3]

Tagi   bezrobocie   keynes   krzywa bezrobocia   krzywa philipsa   makroekonomia   teoria neoklasyczna