Bezrobocie (makroekonomia)

Pojęcie, rodzaje i przyczyny bezrobocia

Typy bezrobocia

Wyróżnia się bezrobocie wynikające z nadwyżki całkowitej podaży siły roboczej nad całkowitym popytem na siłę roboczą (bezrobocie nierównowagi). Drugi typ bezrobocia to bezrobocie równowagi występujące wtedy gdy popyt i podaż na siłę roboczą w skali gospodarki są sobie równe ale występuje bezrobocie w pewnych zawodach, branżach lub regionach. Najczęściej występuje tu bezrobocie strukturalne i frykcyjne. Bezrobocie strukturalne wynika z upadku pewnych branż, z postępu technologicznego i z kierunków międzynarodowego podziału pracy. Bezrobocie frykcyjne to nieredukowalne minimum bezrobocia wynikające z niedopasowań (frykcji) między wolnymi miejscami pracy a wolną siłą roboczą. Niedoskonałość przepływu informacji sprawia, że musi upłynąć jakiś czas za nim bezrobotni znajdą czekające na nich miejsca pracy.

Przyczyny bezrobocia w teorii neoklasycznej

W warunkach gospodarki wolnorynkowej występuje tendencja do równowagi na rynku pracy. Przyczyną bezrobocia dobrowolnego są związki zawodowe, które zakazują pracy poniżej pewnego wynagrodzenia.

krzywa bezrobocia

W - stawka płac, L - liczba zatrudnionych, DL - popyt na pracę, SL - podaż na pracę

Polityka zmniejszenia bezrobocia polega na ograniczeniu działalności związków zawodowych.

1 [2] 3

Tagi   bezrobocie   keynes   krzywa bezrobocia   krzywa philipsa   makroekonomia   teoria neoklasyczna