Informatyczne Systemy Zarządzania - ISZ

Problematyka ISZ

Problematyka informatycznych systemów zarządzania jest to wspólny obszar informatyki i zarządzania traktowanego jako dziedzina wiedzy.

Obejmuje on problemy, metody i techniki przetwarzania informacji i podejmowania decyzji dla szeroko pojętego zarządzania.

Przez zarządzanie rozumiemy zwykle kierowanie lub sterowanie złożonymi czynnościami, w których realizacji uczestniczą ludzie i różne środki materialne. Oprócz podstawowych działań, realizujących główne funkcje zarządzania:

  1. planowanie
  2. organizowanie
  3. koordynowanie
  4. kontrolowanie

uwzględniamy też różne czynności pomocnicze, które wraz z podstawowymi składają się na całokształt funkcji kierowania organizacją. Problematyka informatycznych systemów zarządzania jest bardzo obszerna i obejmuje różnorodne zagadnienia teoretyczne i techniczne związane z budową, projektowaniem, wdrażaniem i eksploatacją takich systemów w różnych konkretnych dziedzinach zarządzania.

[1] 2

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   problematyka isz   zarządzanie