Informatyczne Systemy Zarządzania - ISZ

Problematyka ISZ

Problematyka informatycznych systemów zarządzania jest to wspólny obszar informatyki i zarządzania traktowanego jako dziedzina wiedzy.

Rozwój informatycznych systemów zarządzania

Na podstawy systemów zarządzania składają się trzy dziedziny:

  1. Teoria i technika systemów
  2. Podstawy systemów informatycznych
  3. Ekonometria

Podstawy rozwoju sektora informatycznego

Po stronie podaży wymienić można rozwój szybszych, tańszych i bardziej elastycznych technologii przetwarzania (komputery) i przesyłania (telekomunikacja) informacji. Więcej informacji może być obecnie dostarczonych szybciej i taniej niż poprzednio.

Po stronie popytu złożoność i zmienność sił rynkowych powoduje, że biznes wymaga bardziej ukierunkowanych i aktualnych informacji, aby móc zyskać przewagę nad konkurencją, czy nawet przetrwać.

Zewnętrznie, potrzebuje on bieżących danych o preferencjach rynku, cenach konkurencyjnych, kosztach zasilania finansowego. Wewnętrznie presja uzyskiwania zysku i efektywności wymaga natychmiastowej informacji w celu monitorowania i sterowania ciągłym funkcjonowaniem organizacji.

1 [2]

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   problematyka isz   zarządzanie