Modelowanie procesów decyzyjnych

Charakterystyka otocznia współczesnego przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo w ujęciu procesowym

Układ wielowymiarowy, forma systemu (makro, mikro) tj zbiór wzajemnie powiązanych podmiotów (podsystemów) uczestniczących w różnorodnych procesach np wymiany towarowo-pieniężnej przepływu informacji

Funkcja: działania bieżące / przyszłe przedsiębiorstwa, które zapewniają realizację / osiągnięcie celów przedsiębiorstwa (organizacji)

Obszary funkcjonalne (podsystemy)

Pojęcie procesu

1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tagi   modelowanie procesów decyzyjnych   wykład   zarządzanie