Modelowanie procesów decyzyjnych

Zakres stosowania hierarchii funkcji

Modelowanie współzależności funkcji

Definicja zależności funkcji

Zależność funkcji Y od innej funkcji X oznacza, że funkcja Y rozpoczyna się po zakończeniu funkcji X.

Przyczyny, rodzaje zależności funkcji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tagi   modelowanie procesów decyzyjnych   wykład   zarządzanie