Trójkąt projektu

Zmiany planu mogą wpływać na trójkąt w różny sposób w zależności od okoliczności i od charakteru projektu. W niektórych przypadkach skrócenie harmonogramu może na przykład zwiększyć koszty. W innych może je faktycznie obniżyć.

trójkąt projektu na wesoło

W kategoriach trójkąta projektu zasoby są traktowane jako element kosztu. Dostosowywanie zasobów w celu zwiększenia lub zmniejszenia ilości pracy czy korygowanie ich zgodnie z dostępnością powoduje odpowiednio zwiększenie się lub zmniejszenie kosztów. Te koszty są obliczane na podstawie stawek płac (stawka: Koszt zasobu na godzinę. W programie Microsoft Project są dwa typy stawek: stawki standardowe i stawki za pracę w nadgodzinach.) zasobów.

Można też zauważyć, że w wyniku dostosowywania zasobów ulega zmianie harmonogram. Na przykład przy dużej liczbie zasobów z nadmierną alokacją (nadmierna alokacja: Wynik przypisania do zasobu większej liczby zadań niż zasób może wykonać w dostępnym czasie pracy.) przeprowadzenie bilansowania (bilansowanie: Usuwanie konfliktów między zasobami lub zmniejszanie nadmiernych alokacji zasobów przez opóźnianie lub dzielenie niektórych zadań. Gdy program MS Project bilansuje zasób, jego wybrane przydziały są ponownie rozdzielane i planowane.) projektu może spowodować wystąpienie w harmonogramie zadań podzielonych (zadanie podzielone: Zadanie, którego harmonogram zawiera przerwę. Na przykład zadanie dwudniowe, które nie wymaga ciągłości wykonania, może zostać podzielone w taki sposób, aby pierwszy dzień pracy był zaplanowany na poniedziałek, a drugi - na czwartek.) i opóźnień (opóźnienie: Okres między planowanym czasem rozpoczęcia zadania, a rzeczywistym rozpoczęciem pracy nad zadaniem. Istnieją dwa typy opóźnienia: opóźnienie przydziału i opóźnienie bilansowe.) powodujących przesunięcie daty zakończenia.

1 2 [3]

Tagi   trójkąt projektu   zarządzanie projektami