Outsourcing

life-in-2050

Cele ogólne outsourcingu

Strategiczne

- koncentracja na problemach strategicznych
- zwiększenie swobody strategicznej działalności

Rynkowe

- poprawa pozycji konkurencyjnej
- zwiększenie skali działalności

Ekonomiczne

- zwiększenie przychodów
- redukcja kosztów
- poprawa wyników ekonomicznych

Organizacyjne

- „odchudzenie" struktury organizacyjnej
- uproszczenie struktur i procedur organizacyjnej

Motywacyjne

- silniejsza motywacja
- rozwój przedsiębiorczości
- upowszechnienie myślenia i działania ekonomicznego

Artykuł o outsourcingu: http://www.nowebiuro.pl/temat_tygodnia.53/polskie_firmy_za_pan_brat_z_outsourcingiem.4755.html

1 [2]

Tagi   organizacja i zarządzanie   outsourcing