Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 27

Omów rolę prognoz w działalności gospodarczej. Wymień i krótko scharakteryzuj znane ci rodzaje prognoz.

Zakres ujęcia

Metoda opracowania

Cel (funkcja)

1 2 [3] 4

Tagi   nauki informatyczne   prognozowanie   prognozy   rodzaje prognoz   rola prognoz w działalności gospodarczej